Upravit stránku

Jak položit a udržovat dřevěnou plovoucí podlahu

Pokládka dřevěné plovoucí podlahy není mimořádně složitá, přesto ji doporučujeme svěřit profesionální podlahářské firmě s příznivými referencemi. U plovoucí podlahy je mimořádně důležité zejména důkladné vyrovnání podkladu, aby se předešlo houpavému efektu nebo dokonce poškozování zámkových spojů. Výsledný vzhled podlahy a kvalita pokládky výrazně závisí na řemeslné dovednosti, citu pro rozložení barevných odstínů v ploše i pečlivém provedení detailů.

Pokud jste přeci jen rozhodnutí pro vlastní pokládku plovoucí podlahy, přečtěte si tyto souhrnné rady a pokyny pro pokládku dřevěných plovoucích podlah PARLA FLOOR.

 1. Skladování a instalace
 2. Požadavky na podklad
 3. Pokládka podlahových dílců
 4. Dilatace pro sesychání a bobtnání
 5. První řada podlahových dílců
 6. Poslední řada podlahových dílců
 7. Dveřní otvory
 8. Potrubí
 9. Povrchová úprava
 10. Opakovaná pokládka
 11. Péče o podlahu
 12. Odstraňování skvrn
 13. Ochrana podlahy
 14. Podlahové vytápění
 15. Celoplošné lepení k podkladu
 16. Tmavnutí a blednutí dřevin

Skladování a instalace

Podlahové dílce skladujte v neporušených obalech na rovném a suchém podkladu. Podlahový materiál by měl být uskladněn alespoň 48 hodin v podmínkách, které odpovídají těm v místě pokládky. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti, kde bude materiál uložen a pokládán, musí být v rozmezí 40 – 60 % a teplota mezi 18 až 24 °C.

Při následném používání podlahy je třeba udržovat vlhkost a teplotu v rozmezí jako při pokládce. Vyvarujte se nadměrnému ohýbání podlahových dílců, které by mohlo vést k popraskání laku.

Požadavky na podklad

Podlahové dílce PARLA FLOOR je doporučeno vždy pokládat na podpůrný podklad plovoucím způsobem. Podkladem může být beton, stávající dřevěná podlaha nebo jiná základová plocha, která poskytne dostatečnou podporu. Podklad musí být absolutně vyrovnaný a vodorovný, dostatečně suchý a chráněný před vlhkostí.

Pokud je podlaha pokládána na betonový podklad, jeho relativní vlhkost musí být max. 2,5 %. Požadavek na rovinatost podkladu je 3 mm na 2 m délky. Podklad pečlivě očistěte. Větší nerovnosti vyrovnejte samonivelační stěrkou.

Na podklad položte paroizolační nebo zvukově izolační materiál (mirelon 3 mm). Kobercové materiály jsou příliš měkké a musí být tudíž odstraněny. Při výběru podkladního materiálu je třeba přihlížet k platným předpisům, týkajícím se parotěsné i zvukové izolace. Podkladová fólie PARLA FLOOR splňuje oba požadavky najednou. Lze ji objednat jako skladovou podložku.

Pokládka podlahových dílců

K pokládce podlahy budete potřebovat:

 • pilu s jemnými zuby, kladivo, vrták, páčidlo, nůž
 • příložník, tužku, metr, šňůru, příklepový špalík a klínky

Před položením každého podlahového dílce zkontrolujte, že není defektní a že nejsou zaneseny vyfrézované drážky. Pokládka se provádí pomocí zámkového spojování pouze mechanicky, není proto třeba žádného lepidla.

Nicméně profily spojovacího systému Parla Fix jsou konstruovány tak, že je možno použít lepení. Doporučujeme použít lepení konců spojovaných dílců, kde lze předpokládat vysokou zátěž. Bližší informace o lepení získáte u vašeho prodejce podlah.

Dilatace pro sesychání a bobtnání

Podlahové dílce se sesychají a bobtnají v závislosti na vlhkosti vzduchu. Proto je nutné pomocí klínků vymezit dilatační spáru alespoň 10 mm mezi podlahou a pevnými konstrukcemi jako jsou stěny, prahy, zárubně dveří a schody. Těžké kusy nábytku (např. knihovny nebo příborníky) musí být od podlahových dílců odděleny, aby se umožnilo podlaze rozpínat.

Pokud šířka plochy podlahy v příčném směru dílců překročí 6 m, zvětšete dilatační spáru o 2 mm na každý nadměrný metr. U místností, jejichž šířka překračuje 8 m, je nutné zřídit v podlaze další dilatační spáru. Po položení podlahy odstraňte klínky a zakryjte dilatační spáry obvodovými nebo přechodovými lištami.

Připevnění lišt ke stěnám proveďte takaby nebránily plnému pohybu podlahy. Malé mezery nebo otvory lze vyplnit tmelem vhodného odstínu.

První řada podlahových dílců

Dílce jsou většinou pokládány ve směru světla procházejícího oknem. Položte první dílec podél stěny perem zámku ke stěně (obr. 1). Dílce pokládejte zleva doprava. Je-li poslední dílec příliš dlouhý, zařízněte jej na správnou délku. Dílec zkraťte tak, aby mezi jeho koncem a stěnou byla ponechána cca 10mm mezera. Upevněte koncové spoje, jak je znázorněno na (obr. 2) lehkýmpoťukáváním na vrchní plochu dílce u spojovaného konce a to přes příklepový špalík, aby nedošlo k poškození podlahového dílce. Spoje na koncích všech dílců jsou upevňovány stejným způsobem.

Další řadu začněte odříznutou částí z první řady tak, aby bylo zajištěno, že spoje v přilehlých řadách nejsou v přímce. Dohlédněte na to, aby boční spoje mezi dílci dvou sousedních řad byly alespoň 50 cm od sebe. Uříznutý dílec umístěte řezaným koncem ke stěně.

Lehce vložte pero zámkového spoje na podélné straně do drážky dílce v předchozí řadě tak, že dílec, zatížený pouze vlastní vahou směřuje mírně nahoru (obr. 3).

Nesnažte se umístit dílec do konečné polohy zacvaknutím shora. Lehce poklepejte přes příklepový špalík zboku na podélnou hranu, až dílec sám zapadne do správné pozice (obr. 4 a 5) položte další dílec tak, že jeho konec těsně nasadíte ke konci předchozího dílce a nasunete jej podélnou stranou do zámkového spoje předchozí řady tak, že je zatížen jen vlastní vahou a směřuje mírně vzhůru.

Potom poklepejte přes příklepový špalík zboku na podélnou hranu, až dílec sám zapadne do správné pozice. Nakonec upevněte i boční spoj lehkým poklepáním přes příklepový špalík na horní plochu spojovaného dílce.

Po položení druhé řady zkontrolujte, že jsou tyto rovné. Použijte diagonální měření pozice šňůry představující stranu pravoúhelníku, potom zkontrolujte, že první řady podlahy jsou rovnoběžné s touto šňůrou.

Pokud stěna místnosti není kolmá k přilehlé stěně, zařízněte podlahový dílec na patřičnou šíři a při jeho použití jako šablony nakreslete řeznou čáru podél první řady podlahových dílců. Řezáním podél této čáry zajistíte, že řada podlahových dílců bude kopírovat přímku zdi. Mezi stěnu a podlahové dílce umístěte klínky pro zajištění dilatační spáry. Poté můžete dále systematicky pokračovat v pokládce zbývajících podlahových dílců bez přerušení.

Poslední řada podlahových dílců

Pokud je poslední řada podlahových dílců příliš široká, zařízněte ji na patřičnou šíři. Pro její zjištění změřte vzdálenost mezi předposlední řadou dílců a zdí a odečtěte 10 mm pro šířku dilatační spáry. Poslední řadu upevněte pomocí páčidla.

Dveřní otvory

Vždy u dveřního otvoru ponechejte dilatační spáru 10 mm. Překryjte ji prahem nebo přechodovou lištou. Uchycení lišty nad dilatační spárou musí být provedeno tak, aby nebránilo pohybu podlahových dílců. Dveřní obložky (rám) zařízněte tak, tak aby byla zajištěna možnost dilatace podlahy a podlahové dílce končily pod obložkami. Pokud je třeba příslušný podlahový dílec upravit, postupujte podle pokynů pro pokládání poslední řady.

Potrubí

Tam kde se nachází topné potrubí, vyvrtejte skrz podlahový dílec otvor o průměru o 20 mm větším než je průměr potrubí. Od kraje podlahového dílce vyřízněte kus až k vyvrtanému otvoru. Po umístění podlahového dílce přilepte odříznutý kus zpět na místo. Mezeru mezi podlahou a potrubím lze zakrýt např. plastovou krytkou.

Vzdálenost mezi radiátory topení a podlahou musí být alespoň 60mm. U úzkých ploch, kdy jsou parkety instalovány napříč, např. ve vstupních halách, je lepší zámkový spoj lepit.

Povrchová úprava

Podlahové dílce jsou opatřeny povrchovou úpravou již z výroby, která je určena pro bytové prostory proto je třeba při pokládce do komerčních prostor podlahu přelakovat zátěžovým lakem.

Opakovaná pokládka

Pokud musela být podlaha PARLA FLOOR z nějakého důvodu demontována a následně znovu pokládána, je nutné spoje lepit.

Péče o plovoucí podlahu

Z plovoucí podlahy odstraňujte písek a prach jednoduše vysavačem nebo smetákem. Pokud je to nutné, vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Použijte vlažnou vodu, do které můžete přidat čistící prostředek pro péči o dřevěné podlahy a postupujte podle pokynů jeho výrobce.

Je třeba se vyvarovat použití silných saponátů. Nesmí se rovněž používat vosky nebo prostředky obsahující vosk.

Odstraňování skvrn

Setřete okamžitě všechny skvrny. Skvrny, které nelze odstranit setřením je třeba odstranit jinými čistícími prostředky:

 • syntetický saponát použijte na ovoce, džus, šlehačku, nealkoholické nápoje, pivo, víno, kávu, čaj
 • minerální terpentýn použijte na čokoládu, mazadla, oleje, krém na boty, šmouhy od podpatků, dehet, pryskyřici
 • denaturovaný líh použijte na pásku do psacího stroje, vosk, korekční barvu, inkoust, rtěnku
 • studenou vodu použijte na setření krve

Ochrana plovoucí podlahy

Při vstupu zvenčí by měly být instalovány čistící rohože, a to z obou stran vstupních dveří, které budou bránit vnášení nečistot dovnitř. Aby se předešlo poškrábání podlahy, je doporučeno nohy nábytkuopatřit filcovými podložkami. Okolní topná tělesa a další zařízení obsahující vodu musí být v dobrém technickém stavu, aby voda podlahu nepoškodila.

Vodu, která se dostane na podlahu, rychle vytřete do sucha a nečistoty co nejrychleji odstraňte. Pravidelné větrání a udržování správné a pokud možno konstantní relativní vlhkosti vzduchu 40 – 60 %, zejména během topné sezóny např. pomocí zvlhčovače vzduchu, pomáhá udržovat podlahu v dobrém stavu. Pokud je to nutné, podlahu lze přebrousit a přelakovat.

Podlahové vytápění

Podlahové dílce mohou být instalovány na vytápěný podklad – u vašeho prodejce si vyžádejte zvláštní pokyny pro pokládku podlahy na vytápěný povrch. Buk a javor nejsou vhodnými dřevinami pro kombinaci s podlahovým vytápěním, s ohledem na jejich sesychání a bobtnání při změnách vlhkosti. Teplota povrchu podlahy nesmí překročit 27°C. Maximální přípustná relativní vlhkost podkladu je 2,5 %.

Celoplošné lepení k podkladu

Podlahu lze i celoplošně lepit k podkladu. Doporučujeme, aby celoplošné lepení podlahových dílců k podkladu prováděl profesionální pokladač.

Tmavnutí a blednutí dřevin

Dřevo je přírodní živý materiál a odstíny všech druhů dřevin se během času mění. Zejména třešeň, palisandr a merbau tmavnou, zatímco tepelně ošetřené dřeviny při vystavení slunečnímu svitu blednou.

Vrátit se zpět na informace, jak pokládat dřevěnou plovoucí podlahu.


Podívejte se na tato instruktážní videaRady o pokládce plovoucí podlahy uvidíte na vlastní oči. Pokud nelze přiložené instruktážní video spustit v přehrávači, je nutné nainstalovat do počítače příslušné kodeky (systémové soubory). Instalační soubor kodeků naleznete zdarma ke stažení na internetu (ve vyhledávači hledejte slovo "kodeky") nebo na této stránce v sekci Soubory ke stažení.

Podívejte se také na stupnici tvrdosti dřevin, ať si svou plovoucí podlahu vyberete co nejlépe.

Nahoru